Share this Job

ooct

 

alt_text

 

Painter/Ελαιοχρωματιστής, One&Only Aesthesis Athens 
(6713)

 

At One&Only, we exist to create joy for our guests through anticipation, creativity, precision, empathy and warmth. We tailor every aspect of our guests’ stay to bring their dreams and desires to life. With an atmosphere that’s chic but wonderfully unstuffy™, and a team who are meticulous but warm, we seek to exceed our guests’ expectations at every possible turn. 


Wrapped in ancient mythology in the heart of the Athenian Riviera, where lavender lands meet sapphire waters and our collection of rooms, suites and villas embody the timeless glamour of the Aegean. The warm Mediterranean hospitality is one of our most unique and valued assets. With abundant knowledge and generosity, we anticipate our guest’s every need and surpass expectations. Whether we are designing the perfect family day out or arranging a romantic private dinner, we approach everything with imagination to spark a sense of playfulness, discovery and adventure. This is not simply our job, it’s our passion.

 

Job Summary

We are looking for a painter responsible for maintenance of Hotel Building assets. Daily on-site inspections, interventions, and reporting. Ensuring that safety measures are followed.

Key Duties and Responsibilities

 • Restoration of all areas of the hotel
 • Carrying out the required preparation at the workplace such as building scaffolding, covers, etc.
 • Performs all tasks in a neat and efficient manner. This includes cleaning all brushes, rollers and equipment and returning said equipment to their designated storage facility at the end of each day.
 • Preparing walls and other surfaces for painting by scraping, using sandpaper, removing old paint, etc.
 • Filling cracks and openings with the appropriate material (e.g., plaster)
 • Mixing paints and other materials to prepare the correct color or texture
 • Painting surfaces as directed using various tools
 • Application of varnishes and other finishes
 • Taking and observing all health and safety precautions
 • Perform other duties the supervisor may assign.

 

Skills, Experience & Educational Requirements

 • Strong Civil and Construction knowledge.
 • Proven success working in a team.
 • Good spoken and written English.
 • Computer literate.

 

Περίληψη εργασίας

Ψάχουμε για Ελαιοχρωματιστή, υπευθυνο για τη συντήρηση των Κτιρίων του Ξενοδοχείου. Καθημερινές επιτόπιες επιθεωρήσεις, παρεμβάσεις και αναφορές. Διασφάλιση ότι τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας

 

Βασικά Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Αποκατάσταση όλων των χώρων του ξενοδοχείου
 • Πραγματοποίηση της απαιτούμενης προετοιμασίας στο χώρο εργασίας στο κτίριο όπως σκαλωσιές, καλύμματα κλπ.
 • Εκτελεί όλες τις εργασίες με προσεγμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει τον καθαρισμό του εξοπλισμού πχ βούρτσες, πινέλα και εξοπλισμό και επιστροφή / αποθήκευση του εν λόγω εξοπλισμού στο τέλος κάθε ημέρας.
 • Προετοιμασία τοίχων και άλλων επιφανειών για βάψιμο με ξύσιμο, με γυαλόχαρτο, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων κ.λπ.
 • Γέμισμα ρωγμών και ανοιγμάτων με το κατάλληλο υλικό (π.χ. σοβάς)
 • Ανάμειξη χρωμάτων και άλλων υλικών για την προετοιμασία του σωστού χρώματος ή υφής
 • Βάψιμο επιφανειών σύμφωνα με τις οδηγίες με τα κατάλληλα εργαλεία
 • Εφαρμογή βερνικιών και άλλων φινιρισμάτων
 • Λήψη και τήρηση όλων των προφυλάξεων υγείας και ασφάλειας
 • Να επικοινωνεί, να υποστηρίζει ενεργά και να βοηθά τους άλλους τεχνικούς για οποιοδήποτε θέμα.
 • Εκτέλεση άλλων καθηκόντων που μπορεί να αναθέσει ο προϊστάμενος.

 

Δεξιότητες, Εμπειρία & Εκπαιδευτικές Απαιτήσεις

 • Πολύ καλές γνώσεις Οικοδομικών και Κατασκευών.
 • Ομαδική εργασία.
 • Καλά προφορικά και γραπτά αγγλικά.
 • Γνώστης χειρισμού υπολογιστών.

 

Our brand is expanding faster than ever before. We are investing in the growth of our company, and that means we are committed to investing in you. Join a team that is open-hearted, intuitive, generous, and spontaneous in spirit. We believe in making our guests happy beyond anything they have ever imagined. We wow them at every turn and create memories that will last a lifetime. You will be at the heart of this vision, to constantly innovate to deliver Amazing Experiences and Everlasting Memories.